2 takts bensin Hur mycket tvåtaktsolja i bensinen?


2 takts bensin

Source: http://cdn.blocket.com/static/0/images_full/53/5388197794.jpg


Tvåtaktsmotor – Wikipedia En tvåtaktsmotor är en kolvmotorav utförandet ottomotor bensin dieselmotorsom bygger på att kolven i takts rörelse uppåt och därmed varannan rörelse totalt sett komprimerar bränsleblandningen, varefter denna antänds. En sådan rörelse kallas takt och motorn har fått sitt namn takts att det går två takter på en cykel. Första takten heter arbetstakt. Andra takten heter avgastakt. Detta arbetssätt skiljer den från fyrtaktsmotorndär varannan rörelse uppåt och därmed var fjärde rörelse bensin komprimerar bränsleblandningen. fotsalva med karbamid


1 2 3 4 5 6 7